Generalny Wykonawca Robót Budowlanych

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

Wypełniając obowiązek Art. 5 pkt. 12) Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2021 poz. 1177) informujemy, że z dniem 21.12.2023 r. rozpoczynamy sprzedaż lokali mieszkalnych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego „Apartamenty Malczewskiego” obejmującego budynek mieszkalny wielorodzinnym z garażem podziemnym wielostanowiskowym .

Przedsięwzięcie deweloperskie „Apartamenty Malczewskiego” prowadzone jest w Gdańsku przy ul. J. Malczewskiego na działkach ewidencyjnych nr: 71,70/1, 70/2 oraz 70/3 obr. 077

Deklarujemy gotowość do zawierania z nabywcami umów deweloperskich albo umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 w/w Ustawy.

Kontakt: malczewskiego@holding.olsztyn.pl

Inwestor:
AM Malczewskiego sp. z o.o.
Ul. A. Mickiewicza 21/23
10-508 Olsztyn
NIP 7393938987 KRS 0000829291

en
Przemysłówka P.B.P. Holding sp. z o. o. © 2017